Privacyverklaring

Inleiding

Ontlemmeren®, gevestigd te Velserbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is van toepassing op alle door Ontlemmeren® geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Ontlemmeren®, verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die

Ontlemmeren® van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Ontlemmeren® in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Ontlemmeren® verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Ontlemmeren®, dan willen we u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ontlemmeren® gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Ontlemmeren® zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring teneinde deze aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan dit document. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Ontlemmeren® bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Verstrekking gegevens aan derden 

Ontlemmeren® verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Websitebezoek 

Ontlemmeren® gebruikt technische, functionele- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Volgens onze instellingen is het Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij hebben deze dienst zo ingesteld dat de IP-adressen worden geanonimiseerd.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is met Google een standaard verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende,

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@ontlemmeren.nl

Beveiliging

Ontlemmeren® hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Ontlemmeren® heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Ontlemmeren® toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Ontlemmeren® gebruikmaakt van de diensten van derden, zal Ontlemmeren® in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@ontlemmeren.nl

© Ontlemmeren 2020

 

Waarom kiezen voor Ontlemmeren

8.1 Deelnemers geven ontlemmeren een gemiddelde beoordeling van 8,1
8.1 Mensen ervaren meer werkplezier, zelfvertrouwen en minder werkdruk
8.1 97% van de deelnemers raadt Ontlemmeren aan

Ontlemmeren

Westbroeker­weg 155
1991 LZ Velserbroek
06 23 23 51 94
irene@ontlemmeren.nl